سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تراوشات یک ذهن زیبا

وقتی جملات قصار رو به اسم کوروش کبیر رو کپی می کنید،
 

حد اقل "ای مالک" اولشو یادتون نره پاک کنید :)

 

Plagiarism

 

جمله ای ناب دیدم از کوروش کبیر! که میگفت:

زندگی مانند یک تماس تلفنیست...بالاخره قطع میشود. :|گیج شدم


توی یک جمع بی حوصله نشسته بودم 

طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به جدول رسیدم 

همین که توی دلم خواندم سه عمودی


یکی گفت بلند بگو


گفتم یک کلمه سه حرفیه 


ازهمه چیز برتر است


حاجی گفت: پول


تازه عروس مجلس گفت: عشق


شوهرش گفت: یار


کودک دبستانی گفت: علم

حاجی پشت سرهم گفت : پول، اگه نمیشه طلا، سکه 


گفتم: حاجی اینها نمیشه 


گفت: پس بنویس مال

گفتم: بازم نمیشه 

گفت: جاه


خسته شدم با تلخی گفتم: نه نمیشه 


دیدم همه ساکت شدند


مادر بزرگ گفت: مادرجان، "عمر" است.


سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت: کار


دیگری خندید و گفت: وام


یکی از آن وسط بلندگفت: وقت


یکی گفت: آدم


خنده تلخی کردم و گفتم: نه 


اما فهمیدم

تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی 

حتی یک کلمه سه حرفی آن هم درست در نمی آید !!!


باید جدول کامل زندگیشان را داشته باشی. 

بدون آن همه چیز بی معناست!!!


هرکس جدول زندگی خود را دارد. 


هنوز به آن کلمه سه حرفی جدول خودم فکر میکنم


شاید کودک پا برهنه بگوید: کفش

کشاورزبگوید: برف  

لال بگوید: حرف

ناشنوا بگوید: صدا

نابینا بگوید: نور


و من هنوز در فکرم

که چرا کسی نگفت:

 خــدا

 

 

خدا


عاقا یه مدته آمار نظرات وبلاگ به شدت اومده پایین


مدیریت وبلاگ اصلا راضی نیستن، و امروز می خوان گِلِّگی کنن:


 نمیدونم آماری که از بازدیدای وبلاگم می بینم اشتباس یا واقعا نظر نمیدین؟!


اینکه نظر نمیدین عجیب نیستا
 

این عجیبه که


عذاب وجدان هم نمیگیرین

 

دُشتیم؟؟!


نگاه به من نکنین که کم پست می ذارم


شاید من بخوام برم تو چاه، شما هم میاین همرام؟؟؟!
 

شما هر وقت میاین مثل بچه خوب نظرتونو بدین


آفرین!!


دکمه اینتر

 

نذارین به این دکمه اینتر متوسل شم...